Najlepsi wykonawcy w Delegatura Kraków-Śródmieście, Kraków