Najlepsi wykonawcy w Wzgórza Krzesławickie, Kraków